Con Đường Thành Phật PDF

Diamond City xin giới thiệu với các bạn quyển sách – Cuốn sách Con Đường Thành Phật được viết bởi tác giả Tỷ Khiêu Thích Di Kiên, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng Diamond City đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Con Đường Thành Phật được nhà xuất bản NXB Tôn Giáo phát hành
2023 .

Bạn đang xem: Con Đường Thành Phật PDF

✅ Tác giả ✅ Tỷ Khiêu Thích Di Kiên
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Tôn Giáo
✅ Ngày xuất bản
2023
✅ Số trang
300
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Người dịch

Download ebook Con Đường Thành Phật PDF

Tải sách Con Đường Thành Phật PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Con Đường Thành Phật

Hình ảnh bìa sách Con Đường Thành Phật

Đang cập nhật…

Nội dung sách Con Đường Thành Phật

Con Đường Thành Phật

Đạo Phật là đạo của Trí tuệ, muốn thực hành được lời Phật dạy, trước tiên phải đầy đủ Văn- Tư – Tu Tam Tuệ, mới có thể như thật mà thực hành lời Phật dạy. Quyển sách này, với việc giới thiệu căn bản về Phật Pháp, đưa hành giả học Phật, hiểu từ giáo nghĩa căn bản, cho đến các phương pháp thực hành, để thành tựu cửa giải thoát và con đường thành Phật. Con đường thành Phật là sự thức tỉnh, giác ngộ về Phật pháp, cho nên bài pháp nào cũng quan trọng, cũng viên dung, cùng hỗ trợ cho hành giả đi đến con đường giải thoát, thành tựu Phật quả.

Nội dung tuy không bao trùm tất cả Phật pháp, nhưng khái quát được phần nào giáo nghĩa căn bản của Phật pháp, từ lúc mới bắt đầu học Phật, đến khi thực hành Pháp Thanh Văn Thừa, rồi thực hành Bồ Tát Đạo, Phật Đạo. Trong đó bao gồm các phần: Đức Phật và Phật Pháp, Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện,Nhân Quả, Nghiệp Báo, Tứ Thánh Đế của hàng Thanh Văn Thừa. Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ, Tứ Hoằng Thệ Nguyện của hàng Duyên Giác và Bồ Tát đạo. Cho đến các pháp môn như: Phương pháp niệm Phật, trợ niệm, thực hành Hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, đây là các phương pháp tu tập thích hợp với các căn cơ, dễ dàng ứng dụng vào thực tiễn, cùng quan niệm đúng đắn hơn về Phật học.

Tri thức nhân loại ngày càng phát triển, đồng thời cũng làm ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực từ văn hóa, xã hội, kinh tế… Nhưng Mạt học nhận thấy rằng việc kết hợp giáo lý, tư tưởng “từ bi, hướng thiện” của Phật học vào các lĩnh vực trong đời sống lại rất ít được đề cập, trong khi đó ngược lại với sự phát triển của tri thức, khoa học là sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức con người. Đó là vấn đề rất đáng quan ngại. Hơn nữa, thế giới vật chất đang dần phủ kín tâm trí của con người, ít ai biết tìm đến đời sống tâm linh thanh tịnh, vắng lặng, bình an, hay cao cả hơn nữa là con đường tu tập thoát khổ.

Cuốn sách này mong góp phần nào vào sự nhận thức Phật học, hay phương pháp hành trì của người học Phật, để nhiều người được tiếp cận hơn với Đạo Phật, để từ đó có chính kiến, chính tư duy của Phật pháp, có đời sống trí tuệ, từ bi, lợi mình, lợi người, thoát khỏi sự si mê của cõi hồng trần. Đối với người mới bước chân vào con đường học Phật, tu Phật và hướng đến thành Phật, đây cũng có thể được coi là quyển sách gối đầu giường để hiểu hơn về Phật Pháp, giúp tăng trưởng Văn − Tư − Tu, Giới − Định − Tuệ, cũng là hành trang tìm về nguồn sáng trí tuệ của Phật đà.

Trong khi biên soạn không khỏi những sai sót, khiếm khuyết, ngưỡng mong chư thiện hữu tri thức từ bi hoan hỷ. Nguyện có chút công đức nào, cũng xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, đầy đủ phúc tuệ, thành tựu Phật quả.

MỤC LỤC

Lời đầu sách

Đức Phật và Phật pháp

Từ phàm phu đến Hiền Thánh

Quy y Tam bảo: Nền tảng đầu tiên để tu học Phật pháp

Năm giới việc làm thiện lành và căn bản của cõi người

Nhân quả và con đường hướng thiện

Nghiệp: Nghiệp thiện hay nghiệp ác

Sám hối: Biết nhận lỗi, sửa lỗi để cuộc sống tốt lành hơn

Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ: Khuôn mẫu chuyển mê khai ngộ

Tứ Thánh Đế: Bài học đầu tiên: đầy đủ giáo nghĩa và sự tu tập trong Phật giáo

Mười hai nhân duyên: Phương pháp giác ngộ thành Phật

Lục Độ Ba la mật: Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba la mật để thành tựu quả vị Phật

Tứ hoằng thệ nguyên: Con đường thực hành Phật của Bồ Tát

Pháp môn nhiệm Phật

Trợ niệm khi lâm chung

Bồ Tát Quán Thế Âm trong đời sống của chúng ta

Trích đoạn sách:

Theo Phật tu hành

Đức Phật, một con người bằng xương thịt như chúng ta, nhưng Ngài đã giác ngộ tỉnh thức, xa lìa việc ác, tu tâm dưỡng tính, công đức, trí tuệ, từ bi viên mãn, nay đã thành Phật. Ngày nay, chúng ta làm đệ tử Phật, học tu theo hạnh của Ngài. Cuối cùng, cũng có thể thành Phật, từ một người phàm phu ngu si mê muội có thể thành tựu Thánh quả, tức A La Hán, Bồ Tát và Phật thừa.

Kinh Đức Phật cũng nói đến, trong sáu cõi luân hồi, cõi người là môi trường điều kiện tốt nhất để tu tập. Và chỉ có cõi người, con người mới có thể tu hành thành Phật. Vì địa ngục thì đau khổ, chỉ mong được giảm tội hành hình, ngạ quỷ thì đói khát, khổ sở, không thể có tâm trí để tu học Phật pháp, cõi súc sinh thì ngu si mê muội. Cõi A Tu La thì sân hận tức tối; cõi Trời thì ham thú hưởng thụ. Vì vậy, chỉ có cõi người là có thể tu tập. Cũng có cách nói khác, cõi người có ý chí mãnh liệt, thắng tất cả các cõi. Cõi người lại đầy đủ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu thức, cho nên có thể thực hành phạm hạnh giới luật, tu tập và đoạn phiền não. Cõi người có vui nhưng cũng có khổ, nên người nào thấy khổ mà dốc lòng tinh tiến dũng mãnh thì đều có thể giải thoát.

Thế nên, trong kinh Dược Sư nói: “Có được thân người này là khó, được nghe Phật pháp lại càng khó hơn…” Con người thực ra là rất quý báu, rất đáng trân trọng, nhưng phần lớn con người chọn của cải vật chất, gia đình, nhà cửa là quý báu, rồi không biết chăm sóc cái thân này, tích phúc tu thiện cho cái thân này, để được thân mạnh khỏe, tâm an lạc, thân tâmkhông phiền não. Vậy nên, cần phải tỉnh ngộ để giác ngộ thân tâm, dũng mãnh tu hành. Chuyển hóa từ phàm phu lên Thánh Nhân

Mua sách Con Đường Thành Phật ở đâu

Bạn có thể mua sách Con Đường Thành Phật tại đây với giá

119.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Con Đường Thành Phật PDF

Con Đường Thành Phật MOBI

Con Đường Thành Phật Tỷ Khiêu Thích Di Kiên ebook

Con Đường Thành Phật EPUB

Con Đường Thành Phật full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Tỷ phú yêu Dijian
nhà xuất bản tôn giáo

2023

300

bìa mềm

250

Đường đến Phật quả

Pháp là con đường của trí tuệ. Cuốn sách này dùng những lời giới thiệu căn bản của Đạo Phật để hướng dẫn hành giả tìm hiểu Đạo Phật, từ những giáo lý căn bản đến những phương pháp thực hành, đạt được cánh cửa giải thoát và thành Phật. Con đường đạt đến Phật quả là sự giác ngộ của Phật pháp, vì vậy mỗi bài giảng đều quan trọng và đầy đủ, hỗ trợ hành giả trên con đường giải thoát và đạt được Phật quả.

Mặc dù nội dung không bao gồm tất cả các giáo lý Phật giáo, nhưng nó tóm tắt một số giáo lý cơ bản của Phật giáo, từ sơ khai của Phật giáo, thực hành Qingwenche, và sau đó thực hành Phật giáo Bồ tát. Chúng bao gồm: Phật giáo, Quy y Tam bảo, Ngũ giới, Thập thiện, Nhân quả, Nghiệp báo và Tứ diệu đế. Mười hai nhân duyên, sáu cõi, và bốn nguyện vương của Bồ tát Duyên giác. Cho đến phương pháp niệm Phật, phương pháp thiền định, phương pháp Quán Thế Âm Bồ tát, đây đều là những phương pháp tu luyện phù hợp với căn cơ, tu dễ dàng, hộ niệm đúng đắn. về Phật giáo.

Sự hiểu biết ngày càng tăng của con người cũng đã ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế … Nhưng Tantra nhận thấy rằng giáo lý và tư tưởng “từ bi và nhân từ” của Phật giáo được kết hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực cuộc sống hiếm khi được đề cập đến, và khoa học là sự suy thoái nghiêm trọng của đạo đức con người so với sự phát triển của tri thức. Đây là một câu hỏi rất đáng lo ngại. Hơn nữa, thế giới vật chất đang dần bao phủ tâm trí con người, và ít ai biết cách tìm đến một đời sống tinh thần trong sáng, thanh tịnh, bình yên, hay thậm chí là một con đường tâm linh cao siêu để thoát khỏi đau khổ.

Cuốn sách này hy vọng sẽ góp phần vào sự hiểu biết về đạo Phật hay sự tu hành của đạo Phật, để có thêm nhiều người tiếp xúc với đạo Phật và có những quan điểm, suy nghĩ riêng về đạo Phật. Sở thích, lợi ích của con người, thoát khỏi sự mê muội của thế giới vật chất. Nó cũng có thể được dùng làm sách gối đầu giường cho những người mới bắt đầu học Phật, tu theo đạo Phật và có nguyện vọng trở thành người con Phật. , mà còn là hành trình tìm về cội nguồn trí tuệ của Đức Phật.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, kính mong các bạn thông thái vui vẻ và chỉ bảo. Nguyện nguyện phước đức nào cũng hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong Pháp giới, đầy đủ phước báo trí huệ mà thành Phật.

Mục lục

lời tựa

Phật và Phật

Từ bình thường đến thánh

Quy Y Tam Bảo: Nền Tảng Đầu Tiên Của Đạo Phật

Năm giới luật về hành động tốt và nền tảng của thế giới loài người

Nhân quả và con đường tốt

Karma: Nghiệp tốt hay xấu

Lời thú nhận: Biết cách thừa nhận sai lầm, sửa chữa và sống tốt hơn

Ba Bất Tử Học Giới – Định – Thứ Ba: Phương Thức Chuyển Hóa Giác Ngộ

Tứ Diệu Đế: Bài 1: Toàn bộ Giáo lý và Thực hành của Đạo Phật

Mười hai nhân duyên: Con đường dẫn đến giác ngộ và trở thành một vị Phật

Sáu Ba La Mật: Sáu Độ Tu Hành và Giác Ngộ của Bồ Tát

Bốn nguyên nhân: Con đường của Bồ tát

Phật pháp

Chánh niệm giúp đỡ vào cuối cuộc đời

Quán Thế Âm trong cuộc sống của chúng ta

Trích sách:

Tu theo Phật pháp

Đức Phật, cũng như chúng ta, là người bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài đã giác ngộ, Ngài đã xa lánh các việc ác, Ngài đã tu tâm, trau dồi đức tính, công đức, trí tuệ và lòng từ bi, và nay Ngài đã thành Phật. . Ngày nay, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, hãy học tập thực hành theo những việc làm của Ngài. Cuối cùng, cũng có thể trở thành Phật, từ một người bình thường ngu dốt, người ta có thể trở thành một vị thánh, tức là một vị A la hán, một vị Bồ tát, và một cỗ xe Phật.

Kinh Phật cũng đề cập rằng trong sáu cõi luân hồi, cõi người là môi trường tu luyện tốt nhất. Và chỉ ở nhân gian, người ta mới có thể tu hành và thành Phật. Vì địa ngục đau đớn, chỉ muốn giảm bớt hành hình, ngạ quỷ đói, khát, đau khổ, không có ý định học Phật pháp, súc sinh ngu xuẩn. Trong thế giới Asura, tức giận là giận dữ; Thiên đường khao khát được hưởng thụ. Vì vậy, chỉ có nhân gian mới có thể tu luyện. Cũng có câu nói rằng nhân gian có ý chí kiên cường và chinh phục mọi cảnh giới. Trong nhân gian có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu giác quan, nên bạn có thể thực hành, thực hành và loại bỏ phiền não. Trên đời có cái vui và cái khổ, ai thấy khổ mà làm việc chăm chỉ thì sẽ được giải thoát.

Vì vậy, “Dược điển” nói: “Lấy được thân này đã khó, nghe Phật pháp còn khó hơn…”. Vật chất, gia đình, nhà cửa đều quý giá, không biết làm sao. chăm lo cho thân này, gieo phước cho thân này thì mới có thân thể khỏe mạnh, tâm an lạc, không lo âu, vì vậy chúng ta phải thức tỉnh thân tâm và can đảm tu tập.Từ thường dân đến thánh nhân

https://Diamond City là website thư viện sách định dạng PDF miễn phí lớn nhất Việt Nam
119,000 vnđ

250

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0815.937.937
Thắng Lợi Group
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN