Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) PDF

Diamond City xin giới thiệu với các bạn quyển sách – Cuốn sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) được viết bởi tác giả Collins, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2014 .

Bạn đang xem: Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) PDF

✅ Tác giả ✅ Collins
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2014
✅ Số trang
146
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
320 gram
✅ Người dịch

Download ebook Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) PDF

Tải sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD)

Hình ảnh bìa sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD)

English in the real world is constantly evolving, and learners need to move with it. But sometimes the English you can learn from your coursebook just isn’t enough for real life. Being able to understand English as it is really spoken will give you the confidence to succeed in any English-speaking environment. Using a wide range of authentic, unscripted recordings of everyday people from around the world, Collins Listening (B2+) will help you to feel confident and prepared for anything.

Hear the language people really use when they are speaking

CD with over 40 authentic recordings in a wide variety of scenarios

Useful tips to increase your understanding of tone, slang and context

Units are divided into the following themes: • Lifestyle • Practical advice and information • Attitudes and behaviour • Passions • Memorable experiences

Each of these areas includes analysis of high-level, natural recordings between one, two and three people. Some conversations took place face-to-face while others were over the phone. All are 100% unscripted and unedited and do not use actors.

About the series:

What is it? Collins’ innovative English for Life series adds the extra bit of authenticity to your studies that traditional coursebooks often lack. The series includes helpful up-to-date and relevant topics needed to get by in English and uses authentic material from the Collins Corpus, the world’s largest database of the English language.

How can the series be used? The series can be used for independent study (self-study) and extra assignments, it’s a great supplement to existing coursebooks, and the books can also be used as stand-alone coursebooks for short courses. All books have accompanying teacher resources available online.

Mua sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) ở đâu

Bạn có thể mua sách Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) tại đây với giá

141.000 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) PDF

Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) MOBI

Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) Collins ebook

Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) EPUB

Collins English For Life_Listening_B2+ Upper Intermediate (+CD) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Collins
bìa mềm

2014

146

320

Tiếng Anh trong thế giới thực không ngừng phát triển, và người học cần phải di chuyển theo nó. Nhưng đôi khi tiếng Anh bạn có thể học từ sách giáo khoa không đủ cho cuộc sống thực. Có thể hiểu được tiếng Anh nói thực sự sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để thành công trong bất kỳ môi trường nói tiếng Anh nào. Sử dụng vô số các bản ghi âm chân thực, không biên bản về cuộc sống hàng ngày từ khắp nơi trên thế giới, Collins Listening (B2 +) Sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Nghe ngôn ngữ mọi người thực sự sử dụng khi họ nói

CD với hơn 40 bản ghi âm thực trong các cảnh khác nhau

Các gợi ý hữu ích để nâng cao hiểu biết của bạn về giọng điệu, tiếng lóng và ngữ cảnh

Các đơn vị được chia thành các chủ đề sau: • Phong cách sống • Thông tin và lời khuyên thiết thực • Thái độ và hành vi • Niềm đam mê • Trải nghiệm khó quên

Mỗi lĩnh vực này bao gồm việc phân tích các bản ghi tự nhiên cấp cao giữa một, hai và ba cá nhân. Một số cuộc trò chuyện diễn ra trực tiếp, trong khi những cuộc trò chuyện khác diễn ra qua điện thoại. Tất cả đều là 100% không qua biên tập và chưa chỉnh sửa, và không có diễn viên nào được sử dụng.

Về bộ truyện:

Nó là gì?Sự đổi mới của Collins tiếng anh cuộc sống Loạt bài bổ sung thêm mức độ xác thực cho các nghiên cứu của bạn mà sách giáo khoa truyền thống thường thiếu. Bộ sưu tập bao gồm các chủ đề hữu ích được cập nhật và có liên quan cần thiết để sử dụng tiếng Anh, đồng thời sử dụng tài liệu xác thực từ Collins Corpus, cơ sở dữ liệu tiếng Anh lớn nhất thế giới.

Bộ truyện được sử dụng như thế nào? Bộ sách này có thể được sử dụng để nghiên cứu độc lập (tự học) và làm bài tập về nhà, và là một bổ sung tuyệt vời cho sách giáo khoa hiện có, và cũng có thể được sử dụng như một sách giáo khoa độc lập cho các khóa học ngắn hạn. Tất cả các sách đều có tài nguyên giáo viên trực tuyến đi kèm.


image
image
image

Giá đặc biệt
141,000 vnđ

320

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0815.937.937
Thắng Lợi Group
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN